Bika csap alakú,

Állatnevekről elnevezett tárgyak listája – Wikipédia

Strejh Pécs. Csapás irányban: a réteg vízszintes bika csap alakú irányában művel.

Account Options

Strejhend Pécs. Csapásmenti telek: Streichendes Feld az oly bányatelek, mely az ásványtelep csapásához igazodik, mint régi jog szerint az alsómagyarországi hosszmérték. Csapás szögnek: Streichungsstunde, Bika csap alakú nevezzük a csapásvonal és a mágnesi délvonal áltál bezárt szöget.

Csapásvágat: a hasznosítható ásványtelepekben, vagy annak közelében hajtott, közel szintes vágat, melynek iránya a telep irányát követi. Streihstrekni Bika csap alakú. Csapásvonal: Streichungslinie az ásvány telep valamely lapján képzelhető vízszintes vonal, mely a dűlés vonalra merőleges. Csapágy: Pfanne, Lager 1.

Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk. Budapest Radocsay Dénes - Gerevich Lászlóné szerk. A bika az egyiptomi szarvasmarha-ábrázolásoknál, különösen az Apis bikáknál általános lépő állás szkémája szerint készült : a bal lábak előre, a jobb lábak hátra lépnek. A ter­mészetellenes lépőállást, a test két oldalának parallelitására törekvő frontalitása magyarázza meg.

A forgó csap fekvő helye. A tengelycsapot hordozó alátámasztó szerkezet. Csapóajtó: fáltür Pécs.

Amikor a Nap április utolsó harmadában a Bika jegyébe lép és május nagyobb részét ott tölti, bevégződött a tavasz műve. A természet teljes pompájában virul.

Csapó pad: Hängebank vezeték nélküli szállítás esetén az akna torkán alkalmazott, rendesen kétszárnyú, erős deszka ajtó,melyre mintbiztos alzatra helyezhető a szállító edény.

Svengline Pécs.

helminth fertőzések terhes nőkben

Csapos álvány: Zapfenstativ mérőműszerek felállítására a legegyszerűbb állványszerkezet, melynek feje kúpos csapban végződik, s erre helyezhető a műszer. Csapszeg: bolcni gépi berendezések illesztésére, biztosító süvegek összekapcsolására szolgáló gépalkatrész.

Állatnevekről elnevezett tárgyak listája

Csapszegkiverő: dorni a csapszeg kiverésére használt szerszám. Csaptató: Prellbrett, Preller, Prellfeder erős fadorong, mely mintegy rugó egyes szérfajták rázására szolgál.

Csatak ernyő. Bohrscheibe, Bohrdeckel a kézfúró nyelére tűzött korong, mely megakadályozza, hogy az iszap a fúró lyukból kifrecskendezzék.

Csatlós: 1. A kast kiszolgáló személy.

Devecseri Gábor: Oplakivanje Bika (Bikasirató Szerb nyelven)

A csilléket összekapcsoló bányamunkás. Ánsléger, onsléger, solnis, stricer, Pécs. Csatlókötél: a kötéllakat és bika csap alakú kapcsolószerkezet közötti kötélág.

bika csap alakú

Ánslágzeil Pécs. Csatlóláncz: Schurtzkette, Anlegkette erős láncz, mely a szállító kast a kötélhez kapcsolja. Kett Pécs. Csatlós: Einschläger 1.

giardia zoonotic

Bányamunkás, a ki a csilléket a szállító kasba be és kitolja. Csilléket összekapcsoló szállítómunkás, aki kötélszállításnál a szállítókötélre való kapcsolást és a leakasztást végzi. A csilleszerelvényt is ő állítja össze. Az aknánál dolgozó csillés.

  1. Vetőgép vetőgép
  2. Pinworm tojás szuszpenzió
  3. Mi a legjobb gyógymód a férgek számára
  4. Férgek viszketnek a hátsó részén
  5. Bika csillagjegy
  6. A lágy szellőről a sivatagi szél, s az édes bűnről a büntetés beszél.
  7. A Szépművészeti Múzeum közleményei (Budapest ) | Könyvtár | Hungaricana
  8. Állatnevekről elnevezett tárgyak listája – Wikipédia

Csatorna: víz elvezetésére földbe ásott árok, vagy más anyagból fa, vaslemez készített lefolyó vályú. Riner, sajga, Pécs. Csavar: oldható kötőelem.

paraziták hatékony kezelése paraziták ascaris cdc

Ánker, Srof, Sraubni, Pécs. Csavaranya: a csavarnak az a része, melybe a csavarorsót csavarják.

The beautiful, mysterious science of how you hear - Jim Hudspeth

Csavaroz: csavarral két, vagy több tárgyat egymáshoz szorosan rögzít. Srájbol Pécs.

Csavar biztosítás: Schraubenversicherung a kötőcsavar lazulásának meggátló eszköze, mint az ellenanya, fekvő kulcs stb. Csavarfej: Schraubenkopf bika csap alakú csavarorsó egyik végén azzal szilárdan kapcsolt többnyire négyszögű prizma, mely a csavarorsó húzásának ezen oldalon ellenáll. Csavarfúró: Spiralbohrer egyszerű, vagy kettős csavarmenetű élekkel alsó végén éles csúcscsal, vagy szárnyakkal felszerelt föld fúró. Csavarhúzó gép: villamos árammal, vagy sűrített levegővel működő gépi berendezés, melyet általában a TH biztosítású vágatokban a csavaranyák megszorítására használtak.

bika csap alakú

Több típus létezett. Csavarkerék: Schraubenrad az egymást ferdén keresztező göröndök kapcsolására szolgáló fogaskerék. Csavarkötés: Schrauberibund a csavar fordulását megakadályozó elrendezés, ha a csavarfej hozzá bika csap alakú férhető helyen van. Csavarkulcs: Schraubenschlüssel egy karú emelő, mely arra szolgál, hogy az anyacsavart a csavarorsón forgatni lehessen. Csavarmenet: Schiaubengang, Schraubenwindung a csavarorsó oldalán és az anyacsavar belsejében vágott, bizonyos törvényszerűség szerint körülfutó barázda melynek keresztmetszete egyenlőszárú háromszög, ritkán négyszög.

Csavaró szilárdság: Torsions Festigkeit az erők forgató hatása oly tengely körül, mely a tartó szelvényére merőleges és annak sulypontján megy keresztül. Csákány Galho, Galyho, Székelyföld a bányász egyik ősi kéziszerszáma. Csákánymunka: Keilhauenarbeit 1.

Navigációs menü

Lágy tömegek fejtésénél, szilárdabbaknál pedig, a mennyiben lehető azok herxheimer reakció paraziták talál alkalmazást s szerszámai: az egyszerű csákány Keilhaue a kéthegyű csákány Doppelkeilhauc széles csákány lireithaue s a réselő kalapács Schrammhamer. A bányászati munkálatok egyik neme. Lágyabb kőzetekben alkalmauható.

Szolgál azomban elő- és utómunkálatokra a szilárdabb kőzetekben is, ha a kőzetek viszonyai a csákánymunka alkalmazását megengedik.

Fontos információk