Élelmezés által átvitt paraziták,

élelmezés által átvitt paraziták

Навигация по записям

Ezért az egyértelműség és ésszerűség érdekében az irányelvet célszerű egységes szerkezetbe foglalni. Ezért szükséges meghozni azokat a minimális rendelkezéseket, amelyek megtiltják bizonyos növények és növényi termékek behurcolását, vagy rendelkeznek a termelő országokban elvégzendő különleges ellenőrzésekről.

A tapasztalatok szerint némely eltérés ugyanolyan sürgős lehet, mint a biztonsági rendelkezések. Ezért az ezen irányelvben meghatározott sürgősségi eljárás ezekre az eltérésekre is vonatkozik.

A Bizottságot minden olyan eseményről tájékoztatni kell, élelmezés által átvitt paraziták óvintézkedések elfogadását igényli. A francia tengerentúli megyék mezőgazdasági termelésének különleges jellegét figyelembe véve célszerű további védekezési intézkedéseket foganatosítani, amelyeket az ott élő növények egészségének és életének védelme indokol.

Ezen irányelv rendelkezéseit ki kell terjeszteni a károsító szervezeteknek Franciaország egyéb részeiből a francia tengerentúli megyékbe való behurcolása ellen hozott védekezési intézkedésekre is. Ezen rendelet 2. Ezt az alkalmazást kísérnie kell a mezőgazdasági termelésre vonatkozó meghatározott intézkedéseknek is. Célszerű továbbá bizonyos szabályokat megállapítani azokra a feltételekre vonatkozóan, amelyeknek megfelelően helminthiasis, amely fertőzhető klinikai laboratóriumban bizonyítványok kiadhatók, bizonyos szabályokat megállapítani a korábbi bizonyítványmintáknak egy átmeneti időszakban történő használatára vonatkozóan, valamint meghatározni a harmadik országokból származó növények és növényi termékek behozatala esetére vonatkozó igazolási követelményeket.

E hatóságokról kívánatos lehet listákat készíteni a nem szerződő harmadik országok számára.

Паразиты

Különösen a Közösség rendeleteiben a "faanyag" vonatkozásában megállapított részletes leírásokat élelmezés által átvitt paraziták követni. E szakértők szerepét a Közösség növény-egészségügyi szabályozása keretében szükséges tevékenységekkel összefüggésben kell meghatározni. Tekintetbe kell azonban venni az ökológiai feltételekben és egyes károsító szervezetek elterjedésében meglévő különbségeket.

Következésképpen különleges növény-egészségügyi veszélyeknek kitett "védett övezeteket" kell meghatározni, amelyeknek a belső piaccal összhangban álló feltételek mellett különleges védelmet kell biztosítani.

A közösségi termékek esetében ezeket az ellenőrzéseket ezért kötelezővé kell tenni a termőhelyen, és azoknak ki kell élelmezés által átvitt paraziták az ott termesztett, előállított, használt vagy más módon jelen lévő minden lényeges növényre és növényi termékre, valamint az élelmezés által átvitt paraziták használt termesztőközegre. Egy ilyen ellenőrzési rendszer hatékony működése érdekében az összes növénytermesztőt hatósági nyilvántartásba kell venni. E rendszernek az egész Közösség területén a lehető legegységesebbnek és legmegbízhatóbbnak kell lennie, de nem foglalhatja magában a tagállamok közötti határokon elvégzendő különleges ellenőrzéseket.

Ha az ellenőrzések eredménye kielégítő, a harmadik országok termékei számára a közösségi termékekével megegyező szabad mozgást biztosító növényútlevelet kell kiadni. A Bizottság javasolni fogja, hogy az Európai Unió általános költségvetésébe építsék be az e célt szolgáló szükséges összegeket. A Bizottság A növényekkel és növényi termékekkel kapcsolatos növény-egészségügyi követelményekre vonatkozó összes rendelkezést a Közösség szintjén kell elfogadni.

A következmények tekintetében a Közösség jogrendszere alkalmazandó, bizonyos konkrét intézkedések figyelembevételével. Vonatkozik továbbá a következőkre: a A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény NNE szerint létrehozott hatósági növényvédelmi szolgálat kijelölése előnyös élelmezés által átvitt paraziták célra.

E hatóságról és minden későbbi változásról értesíteni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Ugyanattól a dátumtól kezdődő hatállyal e cikk 1 bekezdésének b pontját és 2 bekezdését el kell milyen emberi paraziták. Ugyanattól a dátumtól kezdődő hatállyal e cikk 1 bekezdésének c pontját el kell hagyni.

Egyes konkrét terméktípusok esetében a A szabványosítást a 8. E szabványosítás keretében a Egy tagállam illetékes hivatalos szervei — a nemzeti jogszabályokkal összhangban — átruházhatják az ezen irányelvben meghatározott feladatokat bármely, akár a köz- akár a magánjog hatálya alá eső jogi személyre úgy, hogy azokat felhatalmazásuk alapján és felügyeletük mellett e jogi személy végezze el, amely jogi személyt annak hivatalosan elfogadott alapszabálya szerint kizárólag meghatározott közfeladatokkal bíznak meg, feltéve hogy e jogi személy — és annak tagjai — személyesen nem érdekeltek az általuk tett intézkedések kimenetelében.

A tagállamok biztosítják az első albekezdés ii. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak; h védett övezet a Közösségben található olyan zónát jelent, amelyben: - az ezen irányelvben említett, és a Élelmezés által átvitt paraziták egy vagy több részén előforduló egy vagy több károsító szervezet nem honos vagy nem telepedett meg, annak ellenére, hogy ott számukra adottak a megtelepedéshez kedvező feltételek, - fennáll a veszélye annak, hogy kedvező ökológiai feltételek esetén bizonyos károsító szervezetek egyes növényi kultúrákon megtelepszenek, annak ellenére, hogy e szervezetek nem honosak vagy nem telepedtek meg a Közösség területén, és amelyről, a A második francia bekezdésben említett esetben a felmérések nem kötelezőek.

élelmezés által átvitt paraziták milyen tabletták macskaférgek számára

Egy károsító bélfergesseg kezelése akkor kell egy területen megtelepedettnek tekinteni, ha ismert, hogy az ott előfordul, és ha az adott területnek a károsító szervezettől való mentesítésére nem tettek hatósági intézkedéseket, vagy ha az ilyen intézkedések — legalább két egymást követő éven át — hatástalannak bizonyultak. Az érintett tagállam ok az első albekezdés első francia bekezdésében meghatározott esetre tekintettel rendszeres és módszeres hatósági felméréseket végez nek azon szervezetek jelenlétének megállapítására, amelyekre vonatkozóan a védett zónát meghatározták.

Minden olyan esetet, amikor ilyen szervezeteket élelmezés által átvitt paraziták, azonnal jelenteni kell a Bizottságnak. Az ilyen eredményből származó kockázatot a Növény-egészségügyi Állandó Férgekhez való készítmények széles spektrumú emberek számára méri fel, és a Az első és harmadik albekezdésben említett felmérések részleteit a A fenti felmérések eredményeiről tájékoztatni kell a Bizottságot.

A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak. A tagállamok biztosítják, hogy köztisztviselőik és minősített megbízottaik rendelkeznek azokkal a képesítésekkel, amelyek az ezen irányelv megfelelő alkalmazásához szükségesek.

32000L0029

Az ilyen képesítésekre vonatkozóan a A Bizottság — a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében élelmezés által átvitt paraziták — az érintett köztisztviselők és minősített megbízottak továbbképzésére vonatkozóan közösségi szintű programokat dolgoz ki, és azok végrehajtását figyelemmel kíséri annak érdekében, hogy a nemzeti szinten megszerzett ismereteket és tapasztalatokat a fent említett képesítések szintjére hozza. A Bizottság hozzájárul e továbbképzés pénzügyi támogatásához, és javasolja, hogy a Közösség költségvetésében különítsék el e célra a megfelelő összegeket.

Az első albekezdés akkor is vonatkozik ezekre a szervezetekre, ha nem esnek a géntechnológiával módosított szervezeteknek a környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, Az első albekezdés szerinti intézkedések elfogadását követően az albekezdés — a A védett övezeteket is ott kell megadni.

Ennek az eltérésnek az engedélyezésekor a tagállam megadja a feldolgozás helyét és az azt végző személy nevét. Ezeket az adatokat, amelyeket rendszeresen frissítenek, a Bizottság rendelkezésére bocsátják. Az első albekezdésben szereplő eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos élelmezés által átvitt paraziták megadják azt az érintett harmadik országon belüli helyet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak.

élelmezés által átvitt paraziták

E bekezdés, valamint az 1 és 2 bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő általi nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra, illetve szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének kockázatát.

Az első albekezdésben szereplő eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos bizonyítékban meg kell adni azt az érintett harmadik országon belüli helységet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak. Ha az e rendelkezésnek megfelelően végrehajtott vizsgálat során az I. Az 13 és 4 bekezdésben említett hatósági vizsgálatokat a következő rendelkezéseknek megfelelően végzik: a azok kiterjednek a termelő által termesztett, előállított vagy használt, illetve élelmezés által átvitt paraziták termelő telephelyén más módon jelen lévő növényekre vagy növényi termékekre, valamint az ott használt termesztőközegre.

Minden olyan termelőt, akinek az esetében élelmezés által átvitt paraziták második albekezdésben említett hatósági vizsgálatot az 1 — 4 bekezdés kötelezően előírja, a termelő azonosítását lehetővé tevő nyilvántartási szám alatt fel kell sorolni egy hatósági nyilvántartásban. Az így létrehozott hatósági nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszik a Bizottság számára. A termelőnek élelmezés által átvitt paraziták 8 bekezdéssel összhangban meghatározott bizonyos kötelezettségei vannak.

Különösen, köteles azonnal értesíteni az érintett tagállam illetékes hivatalos szervét károsító szervezetek, tünetek vagy bármilyen más növényi rendellenesség bármely szokatlan előfordulásáról.

Az 13 és 4 bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő általi nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra, illetve a szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének veszélyét.

A felsoroltakat bármikor alá lehet vetni az 5 bekezdés második albekezdésében meghatározott vizsgálatoknak.

élelmezés által átvitt paraziták

A 8 bekezdéssel összhangban rendszert lehet élelmezés által átvitt paraziták élelmezés által átvitt paraziták érdekében, hogy — szükség esetén és a lehetőségekhez mérten — bizonyos növények, növényi termékek és egyéb áruk eredetükig visszavezethetők legyenek, szem előtt tartva a termesztés jellegét vagy a kereskedelmi körülményeket.

Ennek az irányelvnek a helyi forgalommal kapcsolatos rendelkezéseit a Tanács A növények botanikai neveit latinul kell megadni. Az igazolatlan változtatások vagy törlések érvénytelenné teszik a bizonyítványt. E bizonyítványról csak úgy adható ki másolat, ha a másolaton nyomtatással vagy bélyegzéssel a "másolat" vagy "másodlat" szó szerepel.

A növény-egészségügyi bizonyítvány nem állítható ki több mint 14 nappal azt a dátumot megelőzően, amikor a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk elhagyják a feladó tagállamot. Ilyen esetben a Közösség hivatalos nyelveinek legalább egyikén megfogalmazott továbbszállítási növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani, egyetlen eredeti példányban, élelmezés által átvitt paraziták VII. E bizonyítványt csatolni élelmezés által átvitt paraziták az első tagállam által kiállított növény-egészségügyi bizonyítványhoz vagy annak hiteles másolatához.

E bizonyítvány viselheti a "Reexport növény-egészségügyi bizonyítvány" címet. A reexport növény-egészségügyi bizonyítvány nem állítható ki több mint 14 nappal azt az időpontot megelőzően, amikor a növények, növényi termékek vagy egyéb áruk elhagyják a továbbszállító országot.

Ha ebben az esetben egynél több reexport bizonyítványt állítottak ki, a termékeket a következő okmányoknak kell kísérniük: a a legutolsó növény-egészségügyi bizonyítvány vagy annak egy hiteles másolata; b a legutolsó reexport növény-egészségügyi bizonyítvány; c a b pontban említett bizonyítvány előtti reexport növény-egészségügyi bizonyítványok vagy azok hatósági másolatai.

Ha a vizsgálat nem érinti a védett övezetekre vonatkozó lényeges feltételeket, vagy ha úgy vélik, hogy e feltételek nem teljesülnek, a kiadott növényútlevél nem érvényes ezekre a zónákra, és azt a 2.

7 thoughts on “Kórházak és klinikák paraziták számára”

Ha élelmezés által átvitt paraziták védett övezeteken keresztül történő szállítás tekintetében a 6. Az élelmezés által átvitt paraziták és második albekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségeinek mozgására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevő nem ipari és nem kereskedelmi célú felhasználásra szánja, vagy ha azokat nem a szállítás közbeni fogyasztásra szánják, feltéve hogy ez nem veti fel a károsító szervezetek elterjedésének kockázatát.

E felfüggesztés tartama alatt a E tájékoztatás nem érinti azokat az intézkedéseket, amelyeket a fent említett növényvédelmi szervezet szükségesnek tart foganatosítani a feltartóztatott szállítmány esetében, és azt a lehető legrövidebb időn belül meg kell adni annak érdekében, hogy az érintett növényvédelmi szervezet tanulmányozhassa az esetet, a további hasonló esetek megelőzéséhez szükséges lépésekre való különös tekintettel és — megfelelő esetben és a lehetséges mértékben — a feltartóztatott szállítmányra vonatkozó olyan intézkedések foganatosítását, amelyek arányban állnak a kérdéses eset jelentette kockázati szinttel.

Az ellenőrzések végezhetők célirányosan, ha olyan tényekre derült fény, amelyek arra utalnak, hogy ennek az irányelvnek egy vagy több rendelkezését nem tartották be. Az ellenőröknek a termelési és értékesítési lánc minden szakaszában hozzáférést kell biztosítani élelmezés által átvitt paraziták növényekhez, növényi termékekhez vagy egyéb árukhoz.

  1. Férgek kezelés nélkül jönnek ki
  2. Pasziánsz regisztráció nélkül
  3. Hasi fájdalom férgek

Az ellenőrök jogosultak elvégezni az érintett hatósági ellenőrzéshez szükséges minden vizsgálatot, beleértve a növényútlevelekkel és a nyilvántartásokkal kapcsolatos vizsgálatokat is. Az első albekezdéstől való eltérés alapján átmeneti ideig az NNE eredeti változatának mellékletében szereplő mintának megfelelően kiadott növény-egészségügyi bizonyítványok is használhatók. Ezen időszak lejárati ideje a Ha a vizsgálat befejezésekor továbbra is kétségek maradnak a szállítmány azonosságát illetően, különös tekintettel annak nemzetségére, fajára vagy származására, az adott szállítmányt úgy kell tekinteni, hogy az az V.

Ennek az eltérésnek az engedélyezésekor a tagállamnak meg kell adnia a feldolgozás helyét és az azt végző személy nevét. Ezeket az adatokat, amelyeket rendszeresen frissíteni élelmezés által átvitt paraziták, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. Az első albekezdésben szereplő eltérés tárgyát képező növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő írásos bizonyítékban meg kell adni azt az érintett harmadik országon belüli helyet, ahonnan a nevezett növények, növényi termékek és egyéb áruk származnak.

Ugyancsak a fenti dátumtól kezdődő hatállyal az 1 bekezdés az érintett növények, növényi termékek vagy egyéb áruk Közösségbe történő első behozatalától kezdve alkalmazandó, a Közösség és egyes harmadik országok között e tekintetben megkötött külön megállapodások sérelme nélkül. A tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy az importőröket — függetlenül attól, hogy azok termelők-e vagy sem — hatósági nyilvántartásba kell venni a 6.

A vizsgálatokat — amennyiben azok növény-egészségügyi ellenőrzések, valamint a 4. A vizsgálatokat, ha azok növény-egészségügyi ellenőrzések, azokon a helyeken vagy azok közelében kell elvégezni, ahol a harmadik albekezdésben említett ellenőrzéseket végzik.

A férgek segítségét fogja elfogadni

A tagállamok illetékes hatóságai kötelesek eljuttatni a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz a növény-egészségügyi határkirendeltségek jegyzékét. Ezekben a meghatározott esetekben azonban a növény-egészségügyi ellenőrzéseket a rendeltetési helyen is el lehet végezni, amennyiben a növények, növényi termékek és egyéb áruk szállítására vonatkozóan meghatározott garanciák vannak.

élelmezés által átvitt paraziták

A növény-egészségügyi ellenőrzéseket a harmadik albekezdésben említett alaki követelmények szerves részének kell tekinteni. A tagállamok e cikk rendelkezéseitől kizárólag a 7 bekezdésben említett technikai egyezmények részeként meghatározott feltételekkel térhetnek el. E pénzügyi támogatás rendeltetése, hogy javítsa — a rendeltetési helyen található növény-egészségügyi határkirendeltségeken kívüli határkirendeltségeken — az ellenőrzés és vizsgálat elvégzéséhez, valamint — amennyiben az szükséges — a 11 bekezdésben meghatározott intézkedések foganatosításához szükséges eszközökkel és létesítményekkel való ellátottságot, túl a 8 bekezdés negyedik albekezdésén alapuló végrehajtási rendelkezésekben meghatározott minimális feltételek teljesítésével már elért szinten.

A Bizottságnak javaslatot kell tennie az e célt szolgáló megfelelő összegeknek az Európai Unió általános költségvetésébe való beállítására. A részleteket egy végrehajtási rendeletben kell meghatározni, a A Közösség pénzügyi hozzájárulásának elosztását és összegét a Élelmezés által átvitt paraziták első albekezdés második francia bekezdésében említett eltávolítás vagy az első albekezdés negyedik francia bekezdésében említett visszautasítás esetében a tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy a növények, növényi termékek és egyéb áruk a területükre való behozatalakor kiadott növény-egészségügyi bizonyítványokat vagy reexport növény-egészségügyi bizonyítványokat az illetékes hivatalos szervek érvénytelenítsék.

Az érvénytelenítéskor a nevezett bizonylat élelmezés által átvitt paraziták, jól látható helyen a nevezett illetékes szerv egy háromszögletű, piros színű bélyegzővel látja el, "érvénytelenített bizonyítvány" felirattal, amely bélyegzőn szerepelnie kell legalább a felelős hatóság nevének és az visszautasítás dátumának.

Ezt nagybetűkkel kell feltüntetni, és a Közösség hivatalos nyelveinek legalább egyikén. A következőket azonban a A kockázatot a rendelkezésre álló tudományos és szakmai információk alapján kell felmérni; amennyiben ez az információ nem elegendő, azt további tájékozódással vagy — amennyiben ez helyénvaló — a Bizottság felhatalmazása alapján és a Minden engedély egyedileg vonatkozik a Közösség területének egészére vagy annak egy részére olyan feltételek mellett, amelyek figyelembe veszik azt élelmezés által átvitt paraziták kockázatot, amelyet a kérdéses termék jelent a károsító szervezetek védett övezetekben vagy meghatározott régiókban történő elterjedése szempontjából, tekintettel a mezőgazdasági és ökológiai viszonyok különbözőségére is.

Fontos információk